Mikä Kesäyrittäjä-kampanja on?

Kesäyrittäjä-kampanja on Oululaisille ja Oulun lähialueiden nuorille suunnattu kesän ajan kestävä yrittäjyyskokeilu. Kesäyrittäjä-kampanjan tavoitteena on tarjota nuorille vaihtoehto perinteiselle kesätyölle kevytyrittäjyyden tai yrittäjyyden muodossa sekä mahdollisuus testata omaa liikeideaa käytännössä. Kampanja toteutetaan yhteistyössä Oulu Entrepreneurship Societyn, BusinessOulun ja Oulun kaupungin kanssa. Lue lisää täältä.


Mitä me tarjoamme osallistujille?

 • Koulutuksia ja tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista

 • Tukea liiketoiminnan suunnittelussa ja aloittamisessa

 • Työkaluja oman liikeidean kirkastamiseksi

 • Henkilökohtaisia mentorointeja, ohjausta ja tukea koko kesän ajan

 • Yhteisiä myynti- ja markkinointitapahtumia

 • Näkyvyyttä kesäyrityksille

 • Vertaistukea ja uusia tuttavuuksia


Täytyykö minulla olla aikaisempaa tietoa yrittäjyydestä?

Ei tarvitse. Kesäyrittäjä-kampanjan aikana tarjoamme sinulle paljon tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista. Saat työkaluja liikeideasi jalostamiseksi, tukea aloittamiseen sekä ohjausta kaikissa yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä.


Mitä Kesäyrittäjä-kampanjaan osallistuvalta vaaditaan?

Nuori asettaa itse omat tavoitteensa kesän ajalle ja vaikuttaa omalla toiminnallaan niiden toteutumiseen. Olipa tavoite mikä tahansa, kesäyrittäjältä on hyvä löytyä aitoa kiinnostusta, aktiivisuutta sekä motivaatiota yrityskokeilua ja kampanjaa kohtaan. Kampanja tarjoaa vapauden toteuttaa liiketoimintaa haluamallaan tavalla, mutta nuoren tulee osallistua kesän aikana vähintään muutamiin pakollisiin mentorointeihin.


Millainen on hyvä liikeidea?

Kaikenlaiset liikeideat ovat hyviä, jos itse luotat niihin! Idean keksimisessä voit hyödyntää vaikkapa harrastustasi, osaamistasi, opintotaustaasi, vahvuuksiasi tai kiinnostuksen kohteitasi. Voit myös pohtia, puuttuuko lähialueeltasi jotakin, jonka sinä voisit toteuttaa?

Liikeideasi toteuttamiseksi tarvitset uskoa omiin kykyihisi, motivaatiota sekä aktiivista ja itseohjautuvaa otetta.Olen alaikäinen, voinko hakea mukaan kampanjaan?

Kyllä voit, mutta alaikäinen tarvitsee aina huoltajien luvan yrittäjämäisen toiminnan aloittamiseen. Lupa-asiat tulevat ajankohtaisiksi touko-kesäkuussa, kun yritystoiminta alkaa. Mentorit pohtivat yhdessä jokaisen kesäyrittäjän kanssa, mikä olisi juuri hänelle sopiva ja mielekäs toimintamuoto.


Millaista rahallista tukea osallistuja voi saada?

Kesäyrittäjä-kampanjaan osallistuva voi saada Oulun kaupungilta rahallista tukea yrityskokeiluunsa. Jotta tuen voi saada, seuraavien ehtojen on täytyttävä:

 • Nuoren kotikunta on Oulu

 • Nuori on 16-24-vuotias kampanjan alkaessa

 • Nuori on opiskelija

 • Nuori ei ole hyödyntänyt Oulun kaupungin myöntämää kesätyöseteliä saman vuoden aikana (kesätyöseteli ja kesäyrittäjätuki ovat toisensa poissulkevia)

 • Nuori ei ole vastaanottanut Oulun kaupungin opiskelijoiden kesätyöharjoittelupaikkaa (Oulun kaupungin opiskelijoille suunnattu kesätyöharjoittelu ja kesäyrittäjätuki ovat toisensa poissulkevia)

Kesäyrittäjä-kampanjaan osallistuva voi saada rahallista tukea myös Nuoriso Leaderista, kun tuen saamiseksi asetetut ehdot täyttyvät. Lisätietoja Nuoriso Leaderista saat täältä.


Olen työtön työnhakija, voinko lähteä mukaan?

1.1.2018 alkaen työttömät työnhakijat voivat saada neljä ensimmäistä yrittäjäkuukautta ansiopäivärahaa riippumatta yritystoiminnan luonteesta. Yritystulo sovitellaan, ja yritystoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa TE-toimistoon heti sen alkaessa. 

TE -toimistoon liittyvät asiat tulee kuitenkin hoitaa aina suoraan TE-toimiston kanssa, jossa päätökset tehdään tapauskohtaisesti. Päätökseen vaikuttaa esimerkiksi se, toimitko yrittäjänä pää- vai sivutoimisesti. Kesäyrittäjä-kampanja on TE-toimistosta erillinen toimija, eikä voi vaikuttaa päätöksiin. Tarkista siis ennen kampanjaan hakemista, vaikuttaako osallistuminen juuri sinun tilanteessasi esimerkiksi saamaasi työttömyystukeen. 

Huomaathan, että työttömänä et voi saada Oulun kaupungin tarjoamaa rahallista tukea.


Voinko hakea mukaan yhdessä kaverin kanssa?

Kyllä voit! Voit kokeilla yrittäjyyttä joko yksin, kaverin tai kavereiden kanssa. Kavereiden kanssa yrittäessä on hyvä pohtia heti alussa työnjakoa, ajankäyttöä ja kunkin jäsenen vastuualueita yritystoiminnan suhteen. Ryhmän jäsenten tulee olla samalla viivalla sen suhteen, mihin yritystoiminnalla tähdätään ja mitkä ovat sen tavoitteet. Myös päätöksentekoa on hyvä pohtia, sillä ryhmässä tulee ottaa huomioon kaikkien mielipiteet.

Kampanjan alussa saatte mentoreilta yhteistyösopimukset, joihin voitte suunnitella kirjallisesti toimintaanne. Sopimuksen teko kuulostaa viralliselta, mutta sen tarkoituksena on olla apuna teille itsellenne. Sopimukseen voi esimerkiksi kirjata, miten toimitte jos vain yksi ryhmästä haluaisi jatkaa yritystoimintaa kesän jälkeen.

Kampanjaan hakiessa jokainen ryhmän jäsen täyttää oman hakulomakkeen.


Miten pääsen mukaan?

Jos mielessäsi on alustava, tai jo pitkään muhinut liikeidea ja olet motivoitunut kokeilemaan sitä käytännössä, hae mukaan! Hakulomake aukeaa jälleen vuoden 2020 helmikuussa, ja löydät sen tuolloin täältä. Tutustu sillä välin aikaisempien kesäyrittäjien kokemuksiin, ja seuraa meitä Facebookissa sekä Instagramissa!


Jäikö jokin asia vielä mietityttämään?


Jos jokin asia jäi vielä mietityttämään, voit esittää meille kysymyksiä sivun oikeassa reunassa näkyvän chatin kautta. Ajankohtaiset mentoreiden yhteystiedot päivitetään aina tänne.