Kesäyrittäjän starter pack

Yrittäjyyden aloittaminen on kuin  hyppy tuntemattomaan. Se voi tuntua jopa pelottavalta. Mihin kaikkeen pitääkään varautua? Edellisessä uutisessa esittelemämme mentorit ovat kesäyrittäjien tukena koko kesä ajan, mutta entä mitä muuta Kesäyrittäjä-kampanja antaa liiketoiminnan aloittamiseen. Kampanjan alussa järjestämme yrittäjille sparrausviikot, joissa eri alojen asiantuntijat opastavat yrittäjiä alkuun liiketoiminnan saralla. Mitä kuuluu kesäyrittäjän starter packiin?

liiketoimintasuunnitelma.jpg

Liiketoimintasuunnitelma

Jokaisen yrittäjän tulee tehdä liiketoimintasuunnitelma. Sitä voisi kutsua yrityksen perustaksi. Se auttaa hahmottamaan kokonaisuutta sekä sekalaisena mössönä oleva idean hahmottumista ja jäsentymistä. Räätälöimme erilaisia liiketoimintasuunnitelmapohjia ja business model canvaspohjia muodostaaksemme kampanjalle oman näköisen liiketoimintasuunnitelman, jonka muodostivat tuotteistaminen, palvelumuotoilu, markkinointi, resurssit ja tavoitteet sekä taloushallinto. Jokaista liiketoimintasuunnitelman osa-aluetta tuki oma koulutuksensa sparrausviikoilla.

 

Tuotteistaminen

Tuotteistaminen helpottaa idean muokkaamista pakettiin ja sillä varmistetaan, että jokainen myyntitapahtuma, tuote ja palvelu olisi samankaltainen ja virheiltä vältyttäisiin. Näin palvelu on asiakkaille mahdollisimman selkeä. Tuotteistaminen helpottaa asiakkaan toimintaa ja ostoprosessia sekä yrittäjän myyntiprosessia. Ihannetilanteessa tuotteistamisprosessin aikana muodostuu tuotteen tai palvelun käsikirja, jonka mukaan toteuttaminen onnistuu joka kerta halutulla tavalla. Tuotteistamisen pohtimisessa voi käyttää Minimum viable product (MVP) -ajattelua työkaluna, jonka vaiheet ovat seuraavat:

  1. COMPARE: Vertaile kilpailijoitasi ja pohdi niiden piirteitä.

  2. OBSERVE: Havainnoi ja tarkastele markkinoita ja kilpailijoita. Mille olisi tarvetta ja miten voisit erottua?

  3. INTERVIEW: Haastattele samalla alalla toimivia yrittäjiä ja kirkasta itsellesi alan prosesseja, hyviä tapoja toimia ja tunnista alan haasteita sekä ongelmakohtia.

  4. FAKE IT: Testaa tuotetta/palvelua heti kun vain mahdollista pienimuotoisesti, sen ei tarvitse olla täysin valmis: tuotteen tai palvelun ei tarvitse olla edes vielä toimiva, testaa tarvetta ja toimivuutta!

Tuotteistamisessa ei selitellä vaan konkretisoidaan palvelu tai tuote sellaiseen muotoon, jossa sitä on helppo tarjota asiakkaille. Prosessi kehittyy eteenpäin, kun pyytää rohkeasti palautetta ja toteuttaa lähipiirissä muutaman testiasiakkaan. Tuotteistamisesta meille oli kertomassa jo useampana kesänä mukana ollut tuotteistamisen ammattilainen Ville Kärkkäinen.   

 

Palvelumuotoilu

Mitäs se palvelumuotoilu oikein onkaan? Kun palvelun ja muotoilun yhdistää toisiinsa luodaan ihmiskeskeisiä palveluja, jotka vastaavat tulevaisuuden haasteisiin (Lähde: Palvelumuotoilu Palo). Palvelun ja tuotteen kehittämiseen otetaan asiakkaan näkökulma ja tarkastellaan yrityksen tuotetta tai palvelua siitä näkökulmasta. Asiakassegmenttien ja -profiilien miettiminen on tärkeä osa palvelumuotoilua. Näiden määrittely helpottaa liiketoiminnan muitakin osa-alueita, kuten myyntiä ja markkinointia. Asiakkaat kulkevat erilaisia palvelupolkuja ennen kuin he tekevät ostoksen. Kahvilakokemus voikin alkaa jo kotona Instagramia selatessa.  Kiitokset Palvelumuotoilu Palon Juulia Ruhalalle ja Kristiina Nurmenniemelle inspiroivasta koulutuksesta!

”Hyvä polku kertoo tarinan, jonka asiakas kulkee läpi ”kirjailijan” kirjoittamana. Se sisältää kokemuksen, tunnetilat, sisäisen dialogin. Palvelupolku antaa mahdollisuuden astua asiakkaan kenkiin ja ”nähdä”, miten he voisivat kokea palvelun.”

Megan Erin Miller

ryhmäkuva.jpg

Myynti ja markkinointi

Myynnin sparrauksessa Oulu Entrepreneurship Societyn  puheenjohtaja Eemeli Alanne aloitti koulutuksen kertomalla asiakaspalvelusta. Meillä on tietyt ennakkoluulot ja odotukset myyjänä toimimisesta. Tärkeintä myynnissä on kuitenkin olla oma itsensä. Jokaisella on oma tyylinsä eikä meistä jokaisesta ole tarkoitus muovata ekstroverttimyyjää. Myynti on asiakaspalvelua ja tärkeintä on kuunnella asiakasta. Näin löydetään tai jopa luodaan asiakkaalle tarve, joka saadaan tyydytettyä ostamalla juuri yrityksen tarjoama tuote tai palvelu. Hyvällä asiakaspalvelulla asiakas saadaan palaamaan takaisin. Aina ei voi vaikuttaa hintaan, mutta voi vaikuttaa mielikuvaan, jonka asiakas saa yrityksestä.

Kesä on loppujen lopuksi erittäin lyhyt aika. Tämän takia markkinoinnissa tulee tehdä hyviä täsmäiskuja. Tämä tuli tutuksi markkinoinnin sparraajalle viime kesän Kesäyrittäjämentorille ja markkinointigurulle Marja Alatalolle. Marjan johdolla kesäyrittäjät täyttivät heille räätälöidyn markkinointisuunnitelman. Markkinoinnin kannalta on oleellista löytää yritykselle sopivat kanavat ja mistä kanavista asiakkaat tavoittaa. Mitä useampi kanava, sitä enemmän ne vaativat sisältöä. Markkinointi on hakuammuntaa, jos sille ei aseta tavoitteita. Siksi asiakkailta sopiikin kysyä, mistä kuulit yrityksestäni. Se jo auttaa määrittämään, mitkä kanavat ovat tärkeimpiä.

 

Resurssit ja tavoitteet

Jotta kesästä tulisi onnistunut ja mieluinen kokemus, tavoitteiden asettaminen on elintärkeää. Päätavoitteena siintää menestynyt kesäyritys, joka tuottaisi voittoa, mutta mitä tapahtuu siinä välissä. Mitä yrityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii kesäyrittäjältä? Siksi päämäärän lisäksi määritellään välitavoitteita ja steppejä. Mentorointikerroilla mentorit pyytävät nuoria kertomaan seuraavista stepeistä, mitä lähdetään seuraavaksi tekemään. Yritystoiminnan aloittaminen voi tuntua haastavalta. Ei ole helppoa päättää, mistä sitä oikein aloittaisi. Siksi erilaiset TODO-listat ja erityisesti liiketoimintasuunnitelman tekeminen ovat aloittavan yrittäjän elinehto.

Tavoitteet on nyt asetettu, hienoa! Nyt ei ole aika kuin laittaa tapahtumaan, eikö vain? Vaikka suunnitelmat ovatkin tärkeitä, on myös hyvä tiedostaa omat resurssinsa. Resursseihin kuuluu muun muassa aika, raha, materiaali ja henkinen pääoma. Yrittäjyydessä pelotellaan loppuunpalamisella ja tuntien loppumisesta vuorokaudesta kesken. Siksi Kesäyrittäjä-kampanjassa korostetaan oman aikataulun laatimista ja sen mukaan etenemistä.