Ennakointi varmistaa yrittäjän hyvinvoinnin

Yrittäjän arjen hyvinvointia voi rakentaa varsin yksinkertaisilla konsteilla. Aloittava yrittäjä saattaa tästä huolimatta laiminlyödä hyvinvointiaan, sillä alkuun innostus ja työtahtia nostattava positiivinen stressi saa hihat viuhumaan ilman taukojakin. Millaisia yrittäjän hyvinvoinnin haasteet ovat ja miten niitä voi ennaltaehkäistä?

Yrittäjälle varsin universaaleja haasteita luo itseohjautuvuus omassa työssä. Työn kannalta on tärkeää pystyä suunnittelemaan omia aikataulujaan sekä rajaamaan mahdollisuuksien mukaan työaika erilleen vapaa-ajasta. Työn luonteesta johtuen tarkka rajanveto ei ole aina mahdollista, mutta se olisi palautumisen kannalta toivottavaa. Tämä on toki tärkeää missä tahansa työssä toimivalle sekä opiskelijalle, mutta työajan rajaamisen tärkeys korostuu yrittäjyydessä. Mikäli itsensä johtaminen ajanhallinnan ja rajojen vetämisen keinoin tuottaa jatkuvasti haasteita, tai koko asiaa ei ole tullut ajatelleeksi, käy meno pitkään jatkuessaan raskaaksi.

Aikataulujen suunnittelemisen voi hoitaa niin digi- kuin paperikalenterillakin tai vaikkapa to-do-listoja tekemällä. Jos tauot meinaavat unohtua, voi puhelimen valjastaa muistuttamaan milloin on aika hengähtää. Keinoja on monia ja tärkeintä on löytää juuri itselle mukavin tapa. Suunnitteluvaiheeseen ei kuitenkaan kannata juurtua liian pitkäksi aikaa, sillä täysin pitäviä suunnitelmia on lähes mahdotonta tehdä. Joustovaraa on syytä jättää muuttuvia menoja varten, koska liian pitkälle ulottuvat tiukat aikataulut voivat edesauttaa stressaantumista. Tarkka aikatauluttaminen esimerkiksi viikon päähän pitää stressin kurissa ja samalla tehostaa päivien kulkua.

Aikatauluttaminen tuo apua myös rajojen vetämiselle, sillä kalenteri on hyvä täyttää ensin omilla menoilla ja vasta sen jälkeen muiden. Omat menot koostuvat oman arjen hallinnan sekä hyvinvoinnin kannalta tärkeistä asioista, kuten työ-, opiskelu- ja vapaa-ajasta sekä liikunnasta ja riittävästä unesta. Säännöllisen ja riittävän syömisen tärkeyttä ei sovi unohtaa, sillä nälkäisenä tai höttöhiilarihuurussa ei jaksa toimia. Arjen voi tarvittaessa pilkkoa tarkoiksi paloiksi kirjaamalla kalenteriin erikseen tehtävät asiat, tauot, liikunnan sekä läheisille varatun ajan. Omien menojen suunnittelu ei ole itsekästä, sillä siitä muodostuu pohja kokonaisvaltaiselle arjessa jaksamiselle. Jos olet itse jatkuvasti väsynyt, stressaantunut ja murehdit kasaantuvaa to-do-listaa, et myöskään jaksa antaa itsestäsi muille.

 

Yksinyrittäjyys on sekä haaste että etu


Yksinyrittäjän on erityisen tärkeää tiedostaa oma hyvinvointinsa ja siihen vaikuttavat asiat, sillä vieressä ei ole toista patistamassa tauolle tai rauhoittavalle kävelylle. Yrittäjän jaksaminen on suoraan verrannollinen yrityksen tuottavuuteen – jos yksinyrittäjä on nuutunut, myös yritystä haukotuttaa.

Omien resurssien tärkeyttä korostaa myös Kesäyrittäjä -kampanjassa mukana oleva Mikael Multasuo, joka perusti kesällä 2018 yrityksensä Avain Language Services. Multasuon mukaan aikataulujen selkeys on jaksamisen kannalta tärkeää ja päivään tulee mahtua työn lisäksi vapaa-aikaa. Asiakkaan kanssa sovituissa aikatauluissa on toki pysyttävä.


Multasuon mukaan yksinyrittäjän vapaus on myös edesauttanut jaksamista, sillä työnteon ajan ja paikan pystyy päättämään täysin itse. Parina ja ryhmässä työskentelevillä toiminta tulee sopia yhdessä muiden kanssa. Samalla vieressä on kuitenkin tärkeä tuki, jonka kanssa yrityksen toimintaa ja työtehtäviä pystyy jakamaan, Multasuo toteaa. Yksinyrittäjänä toimiessa itsenäisyys onkin sekä haaste että etu.

 

Kampanjasta tukea jaksamiseen


Kesäyrittäjä -kampanjassa mentorina toimiva Kristofer Clement mainitsee kesäyrittäjien esiin nostamiksi haasteiksi myynnin ja markkinoinnin sekä ajanhallinnan ja itsensä johtamisen. Clement toteaa yritystoiminnan aloittamisen ja ylläpitämisen vaativan hyvää ajanhallintaa ja itseohjautuvuutta, mikä saattaa myös yllättää osan nuorista, sillä kampanjan alkukyselyn vastauksissa ajanhallinta koettiin kesän alussa pienimmäksi huoleksi. Suuria hyvinvoinnin haasteita Kesäyrittäjä-mentorit eivät ole kohdanneet, sillä kesän aikana jaksaminen ei yleensä ehdi vaarantua. Clement kuitenkin korostaa, että jaksamista edesauttavia keinoja on hyvä kartuttaa jo ennakoivasti. Jos liian kovaa tahtia jatkaa pitkään, voi helposti väsyä.


Kesäyrittäjä -kampanjan yhä kehittyessä myös hyvinvointi tulee teemana todennäköisesti vahvistumaan. Nykyisellään tärkeimmiksi yrittäjän jaksamista tukeviksi teemoiksi Clement mainitsee kampanjan tarjoaman ryhmäytymisen ja vertaistuen sekä itselle sopivien tavoitteiden asettamisen. Mentoreiden avulla tavoitteita on mahdollista muokata tarvittaessa realistisemmiksi, minkä lisäksi he auttavat huomaamaan kesän aikana tapahtuneita onnistumisia ja oppimista. Oman kaupungin yrittäjille suunnattua toimintaa kannattaa myös kartoittaa, sillä se antaa lisämahdollisuuksia keskustella oman arjen haasteista ja antoisista hetkistä muiden samanmielisten kanssa.

 

Kirjoittaja on vuoden 2018 Kesäyrittäjä Noora, jonka yritys Sisällöntuotanto Naseva tarjoaa sisällöntuotanto- ja oikolukupalveluita sekä apua sähköiseen asiakaspalveluun.
Facebook-sivut: https://www.facebook.com/sisallontuotantonaseva/
Nettisivut: www.sisallontuotantonaseva.fi
Ota yhteyttä: sisallontuotanto.naseva@gmail.com